f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อหิน ๓/๘ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. 11/03/2564 632/64/120 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
47 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๗๐ อัน 08/03/2564 632/64/118 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
48 จ้างเหมาทำการต่อความสูงคันหิน (CURB) ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ปริมาณงานทั้งสิ้น ๔๙๒.๐๐ ม. 08/03/2564 632/64/119 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
49 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีระหว่าง กม.๒๑+๓๕๐-กม.๒๑+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/03/2564 632/64/120 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
50 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๒๓.๗๐ ตัน 02/03/2564 632/64/115 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 02/03/2564 632/64/116 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 24/02/2564 632/64/109 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 24/02/2564 632/64/110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 24/02/2564 632/64/111 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 24/02/2564 632/64/112 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
56 ซื้อรถเข็นปูนล้อคู่ยางตัน จำนวน ๒ คัน 24/02/2564 632/64/113 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
57 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 24/02/2564 632/64/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 17/02/2564 632/64/107 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 17/02/2564 632/64/106 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/02/2564 632/64/105 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 745 รายการ