f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวงหลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๗๙+๓๓๒ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/06/2563 632/63/199 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
47 จ้างเหมาทำการผลิตป้ายและติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่และป้ายจราจร หมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/06/2563 632/63/200 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
48 จ้างเหมาทำการยก ย้าย ปรับปรุงอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/06/2563 632/63/198 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 01/06/2563 632/63/197 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
50 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.๔๑+๔๐๐-กม.๑๐๕+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๑๘,๙๔๘.๐๐ ตร.ม. 01/06/2563 632/63/202 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.๐+๕๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/06/2563 632/63/196 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
52 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 25/05/2563 632/63/189 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
53 จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านพร้อมกรุบังม่าน จำนวน ๒ รายการ 25/05/2563 632/63/188 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
54 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด และหลักนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๙+๑๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๓ ต้น 25/05/2563 632/63/195 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
55 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนพร้อมเสา ขนาด ๓ นิ้วx๓ นิ้ว ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ที่ กม.๒๑+๒๑๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 25/05/2563 632/63/194 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 25/05/2563 632/63/193 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 25/05/2563 632/63/192 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
58 ซื้อชุดโซฟา ๔ ที่นั่ง หุ้มหนัง จำนวน ๑ ชุด 25/05/2563 632/63/191 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
59 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 25/05/2563 632/63/190 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 21/05/2563 632/63/183 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 533 รายการ