f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.38+200 - กม.40+625 16/01/2563 16/01/2563 คค 06051/พ.1/e/2/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
47 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม - อุบลราชธานี - วารินชำราบ ระหว่าง กม.418+300 - กม.420+000 16/01/2563 16/01/2563 คค 06051/พ.1/e/1/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
48 ซื้อไดสตาร์ท จำนวน ๑ ลูก 27/11/2562 27/11/2562 632/30/63/014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
49 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 26/11/2562 26/11/2562 632/63/047 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/046 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/045 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
52 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดป้ายและอุปกรณ์งานอำนวยความปลอดภัย จำนวน ๕๐ ขวด 26/11/2562 26/11/2562 632/63/044 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
53 ซื้อทินเนอร์ (มอก.๒๕๑๕-๒๕๕๕) จำนวน ๑๐ ปิ๊บ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/043 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/042 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/041 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/040 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 26/11/2562 26/11/2562 632/63/039 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
58 ซื้อยางเรเดียล ๒๑๕/๗๐R๑๖ จำนวน ๔ เส้น 25/11/2562 25/11/2562 632/30/63/006 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
59 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ 19/11/2562 19/11/2562 632/63/038 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
60 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๔๖๑๒-๕๔ จำนวน ๖ รายการ 14/11/2562 14/11/2562 632/63/ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 403 รายการ