f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
691 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 25/01/2562 632/62/149 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
692 งานปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าผาแต้ม ระหว่าง กม.๑+๕๐๐-กม.๒+๒๕๐ และ กม.๓+๗๘๘-กม.๔+๖๒๕ 22/02/2562 คค 06051/พ.1/e/31/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
693 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 22/01/2562 632/62/147 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
694 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 21/01/2562 632/62/008 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
695 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 21/01/2562 632/62/145 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
696 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 21/01/2562 632/62/144 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
697 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงานทั้งสิ้น ๒๒๒,๘๓๗.๗๐ ตร.ม 16/01/2562 632/62/140 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
698 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 16/01/2562 632/62/139 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
699 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 16/01/2562 632/62/138 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
700 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 15/01/2562 632/62/137 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
701 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.9+200-กม.10+300 22/02/2562 คค 06051/พ.1/e/30/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
702 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 08/01/2562 632/62/135 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
703 ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิด CRS-๒ ขนาดจุ ๒๐๐ กก.(มอก.๓๗๑-๒๕๓๐) จำนวน ๔๐ ถัง 08/01/2562 632/62/134 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
704 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๑๑ รายการ 08/01/2562 632/62/133 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
705 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 07/01/2562 632/62/132 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 691 ถึง 705 จาก 765 รายการ