f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
721 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ 23/11/2561 632/62/089 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
722 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 22/11/2561 632/62/088 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
723 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 22/11/2561 632/62/087 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
724 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ 20/11/2561 632/62/085 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
725 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 20/11/2561 632/62/084 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
726 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 20/11/2561 632/62/083 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
727 ซื้อชุดไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐๐x๓๐๐ มม. สีเหลืองพร้อมขาตั้ง (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑) จำนวน ๓ ชุด 20/11/2561 632/62/082 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
728 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 20/11/2561 632/62/081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
729 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 20/11/2561 632/30/62/017 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
730 จ้างซ่อมเพลาล้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 เพลา 20/11/2561 632/62/016 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
731 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 20/11/2561 632/30/62/015 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
732 ซื้อยางนอกขนาด 265-70R/16 จำนวน 4 เส้น 20/11/2561 632/30/62/013 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
733 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 20/11/2561 632/30/62/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
734 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ รายการ 20/11/2561 632/62/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
735 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๔๐ ตัน 16/11/2561 632/62/080 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 721 ถึง 735 จาก 745 รายการ