f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร NPG-67 สีดำ หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๘๘๙-๕๙ (TGL๓๐-R๑-๐๓-๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๒ กล่อง 01/05/2563 632/63/158 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 01/05/2563 632/63/162 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 01/05/2563 632/63/159 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
79 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณลาดข้างทาง สายทางควบคุมของหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ปริมาณงานทั้งสิ้น ๓๑๘,๓๕๐.๐๐ ตร.ม. 01/05/2563 632/63/160 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
80 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ 01/05/2563 632/63/161 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 01/05/2563 632/63/163 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
82 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro MFP M๒๒๗ fdw หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๑๒๗๗๙-๖๓ (TGL๓๐-R๑-๐๓-๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๔ กล่อง 01/05/2563 632/63/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
83 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 01/05/2563 632/63/165 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 01/05/2563 632/63/166 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 30/04/2563 632/63/157 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
86 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๒๙+๖๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 22/04/2563 632/63/150 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
87 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๙+๓๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 22/04/2563 632/63/151 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
88 จ้างเหมาถางป่าบริเวณตั้งแต่ขอบไหล่ทาง-สุดเขตทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.๕+๒๐๐-กม.๒๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานทั้งสิ้น ๕๙,๐๕๔ ตร.ม. 22/04/2563 632/63/152 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 17/04/2563 632/63/147 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
90 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๒๐ ตัน 17/04/2563 632/63/148 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 533 รายการ