f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 27/01/2564 632/64/088 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
77 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 27/01/2564 632/64/085 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 27/01/2564 632/64/086 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 27/01/2564 632/64/087 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
80 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 27/01/2564 632/64/088 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
81 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 27/01/2564 632/64/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
82 โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุบลราชธานี โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.20+500 - กม.22+000 (เป็นช่วงๆ) 25/01/2564 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
83 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุบลราชธานี โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2172 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจิก -อ่างศิลา ระหว่าง กม.10+950 - กม.12+715 (เป็นช่วงๆ) 25/01/2564 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
84 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุบลราชธานี โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.62+470 - กม.64+270 (เป็นช่วงๆ) 25/01/2564 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
85 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุบลราชธานี โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2213 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาส่วง - นาเยีย ระหว่าง กม.10+000 - กม. 11+885 (เป็นช่วงๆ) 25/01/2564 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ 25/01/2564 632/64/083 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
87 ซื้อแบริเออร์ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม.พร้อมติดสติ๊กเกอร์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ (มอก.๘๑๖-๒๕๕๖) จำนวน ๑๕๐ ตัว 22/01/2564 632/64/082 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 22/01/2564 632/64/081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 22/01/2564 632/64/080 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
90 จ้างเหมาทำการต่อความสูงคันหิน (CURB) ปริมาณงานทั้งสิ้น ๒,๒๗๒.๐๐ ม. 14/01/2564 632/64/076 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 745 รายการ