f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 31/10/2562 31/10/2562 017 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ 29/10/2562 28/10/2562 015 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 25/10/2562 25/10/2562 014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ 25/10/2562 25/10/2562 013 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 25/10/2562 25/10/2562 007 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 25/10/2562 25/10/2562 005 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ 25/10/2562 25/10/2562 004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 08/11/2562 08/11/2562 632/63/026 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
84 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) 04/10/2562 04/10/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
85 ซื้อท่อคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐x๑๐๐ ซม. จำนวน ๑๒ ท่อน 26/09/2562 26/09/2562 632/62/09 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
86 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๑๒ รายการ 26/09/2562 26/09/2562 632/62/08 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 26/09/2562 26/09/2562 632/62/07 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 26/09/2562 26/09/2562 632/62/06 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 26/09/2562 26/09/2562 632/62/04 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 26/09/2562 26/09/2562 632/62/05 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 403 รายการ