f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ขนาดจุ ๖ กก. จำนวน ๑๐๐ ถุง 30/10/2563 632/64/006 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
77 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนักจุ ๒๐ กก. (มอก.๓๗๑-๒๕๓๐) จำนวน ๕๐๐ ถุง 30/10/2563 632/64/005 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
78 จ้างเหมาทำการต่อความสูงคันหิน (CURB) ปริมาณงาน ๒,๒๖๖.๐๐ ม. 30/10/2563 632/64/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
79 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ดอนจิก-อ่างศิลา ที่ กม.๐+๔๐๐(ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ ต้น 27/10/2563 632/64/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
80 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ที่ กม.๔๑๐+๑๘๐ (บริเวณเกาะกลางถนน) ปริมาณงาน ๑ ต้น 22/10/2563 632/64/002 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
81 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ดอนจิก-อ่างศิลา ที่ กม.๐+๔๐๐(ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ ต้น 06/10/2563 632/64/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 30/09/2563 632/63/317 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 29/09/2563 632/63/316 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 29/09/2563 632/63/315 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ 29/09/2563 632/63/314 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 28/09/2563 632/63/321 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 28/09/2563 632/63/311 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 28/09/2563 632/63/310 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
89 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 28/09/2563 632/63/014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
90 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 22/09/2563 632/63/013 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 663 รายการ