f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เดชอุดม - โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.0+289 - กม.49+48 11/01/2566 คค 06051/พ.1/e/38/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.41+015 - กม.106+000 (เป็นช่วงๆ) 11/01/2566 คค 06051/พ.1/e/37/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.8+200 - กม.12+200 (เป็นช่วงๆ) 05/01/2566 คค 06051/พ.1/e/34/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.71+000 - กม.74+500 (เป็นช่วงๆ 05/01/2566 คค 06051/พ.1/e/35/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.45+500 - กม.46+800 และ กม. 05/01/2566 คค 06051/พ.1/e/36/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.374+000 - กม.377+300 (เป็นช่วงๆ) 04/01/2566 คค 06051/พ.1/e/32/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0200 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.18+600 - กม.21+000 (เป 04/01/2566 คค 06051/พ.1/e/31/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.401+500 - กม.403+800 (เป็นช่วง 04/01/2566 คค 06051/พ.1/e/33/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมลำโดมน้อย-โขงเจียม ระหว่าง กม.5+000-กม.12+000 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.0+000-กม.30+000 (เป็นช่วงๆ) 28/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0102 ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+015-กม.106+000 (เป็นช่วงๆ) 28/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน สว่างวีระวงศ์ – พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.28+460 - กม.75+000 (เป็นช่วง ๆ) 21/11/2565 คค06051/พ.1/e/28/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+015 - กม.106+000 (เป็นช่วง ๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/27/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 2 ระหว่าง กม.34+800-กม.37+100 (เป็นช่วงๆ) และ กม.47+800-กม.60+300 (เป็นช่วงๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/26/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.2+500-กม.8+870 (เป็นช่วงๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/25/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ช่องเม็ก – ป่าไม่ - หนองแสง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.48+886 (เป็นช่วงๆ) 18/11/2565 คค 06051/พ.1/e/24/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 93 รายการ