f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ที่ กม.44+230 29/03/2565 อบ.2/33/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.๓๔+๘๗๕-กม.๓๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 15/03/2565 อบ.2/31/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ระหว่าง กม.๓+๗๑๕-กม.๕+๓๙๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ 15/03/2565 อบ.2/30/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.62+300 - กม.64+035 10/02/2565 อบ.2/15/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.70+800 - กม.71+600 และ กม.76+175 - กม.77+500 09/02/2565 อบ.2/8/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101 ตอน เดชอุดม - โนนเรียง ระหว่าง กม.1+700 - กม.2+730 09/02/2565 อบ.2/9/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ตอน 1 ระหว่าง กม.41+000 - กม.42+548 09/02/2565 อบ.2/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.381+800 - กม.382+825 09/02/2565 อบ.2/11/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.18+650 - กม.20+275 10/02/2565 อบ.2/14/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนเรียง-หนองแสง ระหว่าง กม.๓๔+๙๗๕-กม.๓๗+๒๐๐ 13/01/2565 อบ.2/1/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ