f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/06/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการรื้อถอนหม้อแปลง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนเรียง-หนองแสง ที่ กม.๔๘+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) บ้านหนองแสง และทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอน ป่าไม้-หนองแสง ที่ กม.๓๕+๒๕๐ (ชำรุด) แล้วทำการย้ายหม้อแปลง สาย ๒๑๘๒ ไปติดตั้งหม้อแปลงบนทางหลวงหมายเลข เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.๑๑+๘๐๐ - กม.๑๔+๓๐๐ และ กม.๑๕+๙๔๕ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีความคุณภาพและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.๓๘๑+๒๕๐ - กม.๓๘๒+๕๒๕ และ กม.๓๘๓+๔๒๕ - กม.๓๘๖+๕๕๐ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีความคุณภาพและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.73+000-กม.74+000 และ กม.75+350 - กม.76+100 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๑๕+๕๐๐ - กม.๑๗+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 17/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ตอน 2 ระหว่าง กม.46+330-กม.95+950 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2296 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าแก่งตะนะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 แผนรายประมาณการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง – เดชอุดม ระหว่าง กม.๓๘๖ - ๕๐๐ กม.๓๘๘+๑๕๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 แผนรายประมาณการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม – อุบลราชธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๐๘+๐๒๐ - กม.๔๐๙+๘๐๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 แผนรายประมาณการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร – ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๘๐+๒๐๕ - กม.๘๒+๐๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 169 รายการ