f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
856 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 11/12/2561 40,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
857 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 20 ลบ.ม. 11/12/2561 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
858 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.9+200-กม.10+300 07/01/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
859 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 น้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร 26/11/2561 146,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
860 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 12,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
861 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 26/11/2561 24,282.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
862 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 26/11/2561 71,895.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
863 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 26/11/2561 99,467.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
864 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 26/11/2561 93,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
865 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 23/11/2561 82,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
866 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 23/11/2561 91,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
867 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๒๕๖๒-๓๖ จำนวน ๔ รายการ 23/11/2561 14,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
868 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 23/11/2561 99,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
869 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ 23/11/2561 31,485.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
870 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 22/11/2561 16,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 856 ถึง 870 จาก 893 รายการ