f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 20/05/2564 42,708.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ 20/05/2564 36,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ 18/05/2564 40,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อสีน้ำอะคริลิคสีขาว จุ ๓.๗๘๕ ลิตร (มอก.๒๕๑๕-๒๕๕๕) จำนวน ๑๖ กระป๋อง 14/05/2564 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 14/05/2564 21,855.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก.( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๑๕๐ ถุง 06/05/2564 24,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน ๕ เครื่อง 29/04/2564 8,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 29/04/2564 5,435.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 28/04/2564 44,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ 28/04/2564 12,534.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 28/04/2564 16,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อสีโพลิเมอร์สีขาว ขนาดจุ ๑๘.๗๘๕ ลิตร จำนวน ๖ แกลลอน 28/04/2564 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 27/04/2564 245,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 26/04/2564 227,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 21/04/2564 23,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 893 รายการ