f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร Canno NPG-๖๗ สีดำ หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๘๘๙-๕๙ (TGL๓๐-R๑-๐๓ ๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๑ กล่อง 20/07/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 15/07/2563 9,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายเตือน เชฟร่อนพร้อมเสา ขนาด ๓ นิ้วx๓ นิ้ว และหลักนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ที่ กม.๑๘+๑๕๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/07/2563 23,121.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๘+๙๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/07/2563 30,096.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อเชนไดร้ท์กำจัดปลวก ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน 08/07/2563 7,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 08/07/2563 9,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงสำนักงานหมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/07/2563 499,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 02/07/2563 41,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๒๘+๕๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 29/06/2563 29,616.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 26/06/2563 47,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ 25/06/2563 20,957.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 25/06/2563 39,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 25/06/2563 21,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ 24/06/2563 12,718.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 24/06/2563 21,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 577 รายการ