f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 08/01/2563 493,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. ( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๓๐๐ ถุง 08/01/2563 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 07/01/2563 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 06/01/2563 55,959.01 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 02/01/2563 9,205.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายแนะนำพร้อมเสา ขนาด ๓x๓ ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๑+๕๐๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/12/2562 9,109.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายเตือน เชฟร่อนพร้อมเสา ขนาด ๓x๓ และหลักนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๓ ตอน นิคมลำโดมน้อย-โขงเจียม ที่ กม.๑๑+๗๐๐ ด้านขวาทาง 26/12/2562 10,151.55 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 26/12/2562 20,308.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 26/12/2562 89,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 26/12/2562 6,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 26/12/2562 224,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 25/12/2562 22,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 25/12/2562 96,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 25/12/2562 61,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 25/12/2562 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 425 รายการ