f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 07/01/2562 10,004.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
362 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 07/01/2562 32,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
363 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 07/01/2562 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
364 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อถังน้ำไฟเบอร์ จุ ๑,๐๐๐ ลิตร (มอก.๑๓๗๙-๒๕๕๑) 03/01/2562 6,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
365 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อแบตเตอรี่ไฟกระพริบ ๖-๘ (๖V๘ AH) (มอก.๙๖-๒๕๔๙) จำนวน ๔๒ ลูก 28/12/2561 40,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
366 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 28/12/2561 12,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
367 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อแบริเออร์ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม. พร้อมติดสติ๊กเกอร์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ (มอก.๘๑๖-๒๕๕๖) จำนวน ๑๐๐ อัน 28/12/2561 330,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
368 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ปริมาณงานทั้งสิ้น ๓๒๙,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 28/12/2561 148,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
369 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 27/12/2561 207,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
370 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 26/12/2561 14,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
371 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.28+000-กม.32+000 30/01/2562 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
372 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2368 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าผาแต้ม ระหว่าง กม.1+500-กม.2+250 และ กม.3+788-กม.4+625 18/01/2562 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
373 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอน นิคมลำโดมน้อย-โขงเจียม ที่ กม.6+400 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2296 ตอน ทางเข้าแก่งตะนะ ที่ กม.0+000 30/01/2562 6,485,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
374 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.4+710-กม.7+500 30/01/2562 6,485,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
375 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.3+500-กม.5+000 30/01/2562 1,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 425 รายการ