f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
376 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒V. ๗๐Ah. จำนวน ๒ ลูก 12/06/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
377 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อยางเรเดียร ขนาด ๒๑๕/๗๐ R ๑๕ จำนวน ๔ เส้น 12/06/2562 16,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
378 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 07/06/2562 12,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
379 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ 07/06/2562 94,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
380 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทางในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๓๙๖+๗๙๔-กม.๔๑๘+๗๔๖ ปริมาณงาน ๗๕,๔๐๒.๐๐ ตร.ม. และทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.๑๖+๓๐๐-กม.๓๑+๕๕๐ ปริ 07/06/2562 90,485.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
381 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 07/06/2562 9,198.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
382 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ 29/05/2562 33,827.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
383 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 29/05/2562 35,999.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
384 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อใบตัดคอนกรีตขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ 29/05/2562 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
385 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก.( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 28/05/2562 41,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
386 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงชนิดกาวเปียกสีเหลือง Diamond Grade ๓๐ นิ้ว (มอก.๖๐๖-๒๕๔๙) จำนวน ๓๐ หลา 28/05/2562 99,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
387 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 28/05/2562 6,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
388 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 28/05/2562 6,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
389 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) 28/05/2562 226,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
390 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 28/05/2562 37,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 376 ถึง 390 จาก 577 รายการ