f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
376 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.398+662-กม.399+500 และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-อ.เดชอุดม ระหว่าง กม.0+160-กม.1+250 และ กม.1+400-กม.2+500 30/01/2562 6,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
377 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 24/12/2561 19,065.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
378 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาถางป่าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้-หนองแสง ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐-กม.๓๔+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) 24/12/2561 98,442.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
379 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 19/12/2561 5,135.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
380 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 18/12/2561 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
381 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อกรวยยาง ขนาด ๔๐x๘๐ ซม. ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว พร้อมชื่อหน่วยงาน จำนวน๑๓๐ อัน 18/12/2561 96,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
382 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้าง ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ ปริมาณงาน ๓๐๒,๗๗๘.๐๐ ตร.ม. 18/12/2561 136,250.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
383 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 18/12/2561 12,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
384 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 17/12/2561 49,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
385 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 17/12/2561 14,265.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
386 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 14/12/2561 6,894,473.53 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
387 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 11/12/2561 277,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
388 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 11/12/2561 40,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
389 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 20 ลบ.ม. 11/12/2561 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
390 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.9+200-กม.10+300 07/01/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 376 ถึง 390 จาก 425 รายการ