f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
676 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 05/02/2562 8,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
677 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 05/02/2562 61,026.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
678 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 05/02/2562 137,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
679 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 28/02/2562 4,347,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
680 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 04/02/2562 21,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
681 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 04/02/2562 11,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
682 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 04/02/2562 61,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
683 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 31/01/2562 16,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
684 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V ๗๐ Ah พร้อมบรรจุไฟ จำนวน ๒ ลูก 31/01/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
685 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๑ คัน 31/01/2562 30,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
686 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 30/01/2562 19,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
687 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 29/01/2562 61,896.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
688 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65 R 16 จำนวน 4 เส้น 28/01/2562 16,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
689 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 AH จำนวน 2 ลูก 28/01/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
690 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 28/01/2562 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 676 ถึง 690 จาก 776 รายการ