f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 13/03/2563 61,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ 13/03/2563 5,159.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2443 ตอนควบคุม 0100 ตอน โรงน้ำตาล-ภูขอนยูง ระหว่าง กม.0+000-กม.1+200 และ กม.1+800-กม.2+300 12/03/2563 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101 ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ระหว่าง กม.8+925-กม.9+600 และ กม.11+700-กม.13+700 12/03/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2213 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาส่วง-นาเยีย ระหว่าง กม.4+700-กม.6+250 และ กม.11+000-กม.11+885 12/03/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.26+060-กม.28+346 12/03/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.41+015-กม.45+640 11/03/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.405+275-กม.406+800 11/03/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.20+275-กม.21+775 11/03/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในเส้นทางควบคุมของหมวดทางหลวงบุณฑริก ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๒๒๐,๐๐๖.๐๐ ตร.ม. 11/03/2563 99,002.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาซื้อค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 231 ถนนเลี่ยงเมือง ที่ กม.0+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 830,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 09/03/2563 11,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 03/03/2563 42,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ 03/03/2563 41,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ที่ กม.๓๘๓+๔๗๘ ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม (บริเวณหน้าการยางแห่งประเทศไทย สาขาเดชอุดม) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/02/2563 51,606.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 577 รายการ