f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๒๐ ตัน 16/09/2562 46,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 13/09/2562 41,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๒๐ ตัน 13/09/2562 56,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๗๓๐ ลิตร 12/09/2562 19,476.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 10/09/2562 211,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 09/09/2562 94,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 09/09/2562 8,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 02/09/2562 99,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 02/09/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๗๕๘ ลิตร 02/09/2562 19,996.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 03/09/2562 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 03/09/2562 5,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อเสื้อยืดโปโลแขนยาวสีส้ม พร้อมสกรีนชื่อและตราสัญลักษณ์หน่วยงาน จำนวน ๒๒๕ ตัว 03/09/2562 40,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๗๕๐ ลิตร 30/08/2562 19,785.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร 30/08/2562 158,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 425 รายการ