f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102 ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.34+875 - กม.37+000 13/11/2563 17,904,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 10/11/2563 422,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.3+715 - กม.5+390 09/11/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.3+715 - กม.5+390 09/11/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2213 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาส่วง - นาเยีย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+720 09/11/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2213 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาส่วง - นาเยีย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+720 09/11/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0101 ตอน ช่องเม็ก - ป่าไม้ ระหว่าง กม.2+750 -กม.7+925 09/11/2563 19,211,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0101 ตอน ช่องเม็ก - ป่าไม้ ระหว่าง กม.2+750 -กม.7+925 09/11/2563 19,211,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102 ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.34+875 - กม.37+000 09/11/2563 17,904,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102 ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.34+875 - กม.37+000 09/11/2563 17,904,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ตอน 2 ระหว่าง กม.390+750 -กม.391+775 09/11/2563 13,549,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ตอน 2 ระหว่าง กม.390+750 -กม.391+775 09/11/2563 13,549,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+425 - กม.25+400 09/11/2563 15,648,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+425 - กม.25+400 09/11/2563 15,648,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.71+775 - กม.74+300 09/11/2563 19,162,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 776 รายการ