f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 01/05/2563 386,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 30/04/2563 318,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๒๙+๖๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 22/04/2563 23,151.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๙+๓๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 22/04/2563 36,736.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาถางป่าบริเวณตั้งแต่ขอบไหล่ทาง-สุดเขตทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.๕+๒๐๐-กม.๒๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานทั้งสิ้น ๕๙,๐๕๔ ตร.ม. 22/04/2563 147,635.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 17/04/2563 429,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๒๐ ตัน 17/04/2563 46,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 17/04/2563 20,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 17/04/2563 161,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ตอน 2 ระหว่าง กม.100+510-กม.100+511 13/03/2563 1,225,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน 4 ระหว่าง กม.379+968-กม.380+488 13/03/2563 1,232,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ตอน 3 ระหว่าง กม.72+900-กม.72+901 13/03/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.407+543 - กม.413+119 (เป็นช่วงๆ) 13/03/2563 2,950,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101 ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ตอน 3 ระหว่าง กม.0+327-กม.1+360 และ กม.1+607-กม.1+847 13/03/2563 2,924,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 13/03/2563 99,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 577 รายการ