f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ 04/02/2564 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาซ่อมแซมราวกันอันตรายพร้อมเสา ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ที่ กม.๗๑+๓๐๐(ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/02/2564 25,227.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 04/02/2564 10,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และป้ายเตือนหัวเกาะพร้อมเสา ขนาด ๓ นิ้วx๓ นิ้ว ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ที่ กม.๕๙+๑๐๐ (บริเวณเกาะกลางถนน) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/02/2564 35,209.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ 01/02/2564 14,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อบันไดอลูมิเนียม ขนาด ๗ ชั้น จำนวน ๒ อัน 01/02/2564 7,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 01/02/2564 8,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 27/01/2564 229,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 27/01/2564 22,552.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 27/01/2564 5,835.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 27/01/2564 8,868.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 27/01/2564 28,664.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 27/01/2564 5,835.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 27/01/2564 229,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 27/01/2564 22,552.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 893 รายการ