f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 26/09/2562 249,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 26/09/2562 63,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 26/09/2562 489,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหลักนำทางล้มลุกสะท้อนแสงเฉพาะแถบคาด ๓ แถบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๑๗๐ อัน 26/09/2562 238,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 26/09/2562 47,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก.(มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๓๕๐ ถุง 26/09/2562 57,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 26/09/2562 80,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 25/09/2562 9,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 25/09/2562 195,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 25/09/2562 304,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 23/09/2562 17,428.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 19/09/2562 39,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อกางเกงกันน้ำรองเท้าบู๊ท ๔๑ จำนวน ๑๒ ตัว 19/09/2562 6,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 19/09/2562 241,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 17/09/2562 3,557,373.87 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 425 รายการ