f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาค่าก่อสร้างย้ายเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าของสำนักงานหมวดทางหลวงโขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/03/2564 127,486.22 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 15/03/2564 11,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 15/03/2564 112,559.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.๒๑+๓๕๐-กม.๒๑+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/03/2564 499,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.๒๑+๓๕๐-กม.๒๑+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/03/2564 499,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 11/03/2564 34,482.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 11/03/2564 22,486.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อทราย จำนวน ๗๐ ลบ.ม. 11/03/2564 36,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหิน ๓/๘ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. 11/03/2564 97,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีระหว่าง กม.๒๑+๓๕๐-กม.๒๑+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/03/2564 499,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๗๐ อัน 08/03/2564 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการต่อความสูงคันหิน (CURB) ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ปริมาณงานทั้งสิ้น ๔๙๒.๐๐ ม. 08/03/2564 108,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีระหว่าง กม.๒๑+๓๕๐-กม.๒๑+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/03/2564 499,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๒๓.๗๐ ตัน 02/03/2564 55,221.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 02/03/2564 467,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 893 รายการ