f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 24/02/2564 112,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 24/02/2564 157,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 24/02/2564 81,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 24/02/2564 28,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อรถเข็นปูนล้อคู่ยางตัน จำนวน ๒ คัน 24/02/2564 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 24/02/2564 246,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 17/02/2564 95,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 17/02/2564 87,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/02/2564 13,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. ( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๓๐๐ ถุง 17/02/2564 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๑๔๐ อัน 16/02/2564 196,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๑๔๐ อัน 16/02/2564 196,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๓๐๐ ถุง 09/02/2564 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 09/02/2564 422,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 09/02/2564 491,885.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 893 รายการ