f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 05/11/2562 338,542.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 31/10/2562 84,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 31/10/2562 93,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ 28/10/2562 9,565.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 25/10/2562 85,744.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ 25/10/2562 80,855.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 25/10/2562 13,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 25/10/2562 37,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ 25/10/2562 16,207.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 08/11/2562 40,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 21/10/2562 3,077,738.44 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) 04/10/2562 99,656.98 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อท่อคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐x๑๐๐ ซม. จำนวน ๑๒ ท่อน 26/09/2562 5,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๑๒ รายการ 26/09/2562 10,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 26/09/2562 423,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 425 รายการ