f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 08/12/2563 รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
2 08/12/2563 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
3 29/10/2563 เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราชปี ประจำปี 2563
4 23/10/2563 วันปิยมหาราช
5 18/10/2563 กฐินสามัคคีวัดหนอคู
6 16/10/2563 บริจาคเลือด
7 11/10/2563 กฐินสามัคคีวัดป่าศรีสําราญ
8 24/09/2563 วันมหิดล
9 21/08/2563 ฝึกบัญชาการและป้องกันสาธารณภัย
10 12/08/2563 วันแม่แห่งชาติ
11 05/08/2563 big cleaning day
12 03/08/2563 พิธีตรวจความพร้อมกำลังพล
13 24/07/2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14 14/07/2563 ตรวจสุขภาพ
15 08/07/2563 โครงการ “ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”