f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/06/2567 รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 08006 กรมทางหลวง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600081 ขท อบ 2 ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567-
2 07/05/2567 -
3 07/05/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 เมษายน 2567 (M67040028813) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง (P67040036761)
4 07/05/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 เมษายน 2567 (M67040028888) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง (P67040036830)
5 07/05/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 เมษายน 2567 (M67040028750) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง (P67040036171)
6 07/05/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 เมษายน 2567 (M67040028935) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง (P67040036885)
7 01/05/2567 รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 08006 กรมทางหลวง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600081 ขท อบ 2 ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567-
8 09/04/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 มีนาคม 2567 (M67030042886) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง (P67030062889)
9 09/04/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 มีนาคม 2567 (M67030042809) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง (P67030062777)
10 09/04/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 มีนาคม 2567 (M67030042664) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง (P67030062614)
11 09/04/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 มีนาคม 2567 (M67030042926) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง (P67030062938)
12 09/04/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 มีนาคม 2567 (M67030043022) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง (P67030063056)
13 09/04/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 มีนาคม 2567 (M67030042967) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง (P67030063001)
14 09/04/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 มีนาคม 2567 (M67030043046) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง (P67030063099)
15 09/04/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 มีนาคม 2567 (M67030042845) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง (P67030062820)