f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/10/2563 เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราชปี ประจำปี 2563
2 23/10/2563 วันปิยมหาราช
3 18/10/2563 กฐินสามัคคีวัดหนอคู
4 16/10/2563 บริจาคเลือด
5 11/10/2563 กฐินสามัคคีวัดป่าศรีสําราญ
6 24/09/2563 วันมหิดล
7 21/08/2563 ฝึกบัญชาการและป้องกันสาธารณภัย
8 12/08/2563 วันแม่แห่งชาติ
9 05/08/2563 big cleaning day
10 03/08/2563 พิธีตรวจความพร้อมกำลังพล
11 24/07/2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 14/07/2563 ตรวจสุขภาพ
13 08/07/2563 โครงการ “ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”
14 28/05/2563 การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
15 27/05/2563 การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19