f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 03/06/2562 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
92 03/06/2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
93 03/06/2562 พิธีถวายเครื่องสักการะ และจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
94 31/05/2562 ประกาศกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง น่านน้ำภายใน ประจำปี 2562
95 30/05/2562 ประชุมข้าราชการ
96 29/05/2562 ร่วมแสดงความอาลัย
97 23/05/2562 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
98 18/05/2562 สวนป่ารุกขชาติ
99 07/05/2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ
100 06/05/2562 ถ่ายทอดสด งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
101 06/05/2562 ถวายภัตตาหารพระสงฆ์อุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
102 03/05/2562 กิจกรรม Kick off
103 02/05/2562 จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศ
104 30/04/2562 พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน
105 30/04/2562 ประชุมประจำเดือน