f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 04/04/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
62 02/04/2562 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
63 29/03/2562 ร่วมพิธีมอบเสื้อ “Bike อุ่นไอรัก”
64 28/03/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
65 27/03/2562 ชี้แจงการรุกล้ำเขตทาง
66 27/03/2562 ปรับปรุงอาคารสำนักงานหมวด
67 25/03/2562 ร่วมใจต้านภัยแล้ง
68 22/03/2562 ซ่อมแซมอาคารบ้านพักราชการ
69 21/03/2562 ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2562
70 21/03/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
71 14/03/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
72 11/03/2562 “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”
73 11/03/2562 ปรับปรุงสนามกีฬา
74 07/03/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
75 06/03/2562 ผู้ตรวจราชการ คค.ตรวจพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี