f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 24/04/2562 แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน
47 24/04/2562 สงกรานต์ ขท.อุบลราชธานีที่ 2
48 22/04/2562 รวค.วางศิลาฤกษ์ แยกดงอู่ผึ้ง
49 17/04/2562 ปฏิบัติงานจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
50 13/04/2562 รวค.ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ สงกรานต์ ณ แยกดงอู่ผึ้ง
51 13/04/2562 พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
52 12/04/2562 ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดอุบลราชธานี
53 11/04/2562 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ แยกดงอู่ผึ้ง
54 11/04/2562 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร
55 10/04/2562 ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
56 09/04/2562 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ เทศกาลสงกรานต์ 2562 จ.อุบลราชธานี
57 09/04/2562 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
58 07/04/2562 ทำบุญตักบาตร
59 07/04/2562 ร่วมงานรัฐพิธี
60 04/04/2562 พิธีเปิดถนนใต้สะพานข้ามแม่น้ำมูล