f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 14/04/2563 การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
47 13/04/2563 การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
48 10/04/2563 การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
49 08/04/2563 การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
50 27/03/2563 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 20/03/2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID - 19
52 17/03/2563 สนับสนุนน้ำประปา ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง
53 11/03/2563 การประชุมชี้แจงและร่วมมือ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
54 11/03/2563 ประกาศ โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สาย นากระแซง – เดชอุดม – อุบลราชธานี – วารินชำราบ (สะพานเสรีประชาธิปไตย – วารินชำราบ)
55 09/03/2563 โครงการบริจาคโลหิต “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More lives)”
56 09/03/2563 เก็บกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดตามมาตรการ ‘one transport ปลอดฝุ่น PM 2.5’
57 13/02/2563 หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ดำเนินการให้บริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
58 07/02/2563 โดยหมวดทางหลวงโขงเจียมบริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค ที่หอถังกลางประจำหมู่บ้านเวินบึก
59 05/02/2563 ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัณหาภัยแล้ง,ไฟป่าและหมอกควัน และภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
60 05/02/2563 ร่วมกิจกรรมขบวนรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควันและปัญหาภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)