f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 27/04/2562 จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
107 26/04/2562 Big Cleaning Day “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
108 26/04/2562 รดน้ำขอพร ผส.ทล.9 (อุบลราชธานี)
109 25/04/2562 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
110 24/04/2562 แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน
111 24/04/2562 สงกรานต์ ขท.อุบลราชธานีที่ 2
112 22/04/2562 รวค.วางศิลาฤกษ์ แยกดงอู่ผึ้ง
113 17/04/2562 ปฏิบัติงานจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
114 13/04/2562 รวค.ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ สงกรานต์ ณ แยกดงอู่ผึ้ง
115 13/04/2562 พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
116 12/04/2562 ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดอุบลราชธานี
117 11/04/2562 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ แยกดงอู่ผึ้ง
118 11/04/2562 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร
119 10/04/2562 ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
120 09/04/2562 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ เทศกาลสงกรานต์ 2562 จ.อุบลราชธานี