f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 04/03/2562 ร่วมใจต้านภัยแล้ง
77 28/02/2562 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
78 27/02/2562 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
79 26/02/2562 ประชุมประจำเดือน
80 26/02/2562 ประชุมเร่งรัดงานก่อสร้าง
81 22/02/2562 ดับไฟไหม้ข้างทางหลวง
82 21/02/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
83 13/02/2562 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี
84 12/02/2562 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
85 12/02/2562 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
86 05/02/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
87 20/01/2562 ทำบุญตักบาตร
88 11/01/2562 รทร.เยี่ยมชมและสร้างขวัญกำลังใจ
89 11/01/2562 รทร.ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ
90 09/01/2562 ประชุมรับนโยบายและข้อสั่งการเร่งด่วนของ อทล.