f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 13/02/2563 หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ดำเนินการให้บริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
2 07/02/2563 โดยหมวดทางหลวงโขงเจียมบริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค ที่หอถังกลางประจำหมู่บ้านเวินบึก
3 05/02/2563 ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัณหาภัยแล้ง,ไฟป่าและหมอกควัน และภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
4 05/02/2563 ร่วมกิจกรรมขบวนรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควันและปัญหาภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
5 28/01/2563 ร่วมงานการประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงาน “เวทีอุบลฮักแพง สานแรงใจ รวมใจ” ประจำปี พ.ศ.2563
6 23/01/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่ 9 ดำเนินการล้างทำความสะอาด สถานที่จัดงานอุบลฮักแพง
7 19/01/2563 ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ ส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัว ทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา
8 18/01/2563 ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี”
9 17/01/2563 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
10 14/01/2563 ตรวจราชการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2563
11 10/01/2563 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวงประจำปี 2563
12 07/01/2563 มอบกระเช้าของขวัญและรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
13 27/12/2562 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ใส่ใจกำลัง 3 “ใส่ใจตนเอง ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ใส่ใจประชาชน”
14 26/12/2562 ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
15 12/12/2562 กิจกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562