f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
136 25/03/2562 ร่วมใจต้านภัยแล้ง
137 22/03/2562 ซ่อมแซมอาคารบ้านพักราชการ
138 21/03/2562 ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2562
139 21/03/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
140 14/03/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
141 11/03/2562 “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”
142 11/03/2562 ปรับปรุงสนามกีฬา
143 07/03/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
144 06/03/2562 ผู้ตรวจราชการ คค.ตรวจพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
145 04/03/2562 ร่วมใจต้านภัยแล้ง
146 28/02/2562 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
147 27/02/2562 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
148 26/02/2562 ประชุมประจำเดือน
149 26/02/2562 ประชุมเร่งรัดงานก่อสร้าง
150 22/02/2562 ดับไฟไหม้ข้างทางหลวง