f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
166 25/12/2561 ติดตั้งเต็นท์จุดบริการทั่วไทย เทศกาลปีใหม่ 2562
167 25/12/2561 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
168 25/12/2561 ร่วมโครงการจิตอาสา
169 13/12/2561 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
170 11/12/2561 ร่วมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุบลราชธานี
171 11/12/2561 บริการส่งจักรยาน
172 11/12/2561 บริการซ่อมรถจักรยาน
173 11/12/2561 BigCleaning Day ครั้งที่ 2/2561
174 11/12/2561 เตรียมความพร้อมโครงการ Bike อุ่นไอรัก
175 11/12/2561 เตรียมความพร้อมโครงการ Bike อุ่นไอรัก
176 10/12/2561 BigCleaningDay ครั้งที่ 2/2561
177 06/12/2561 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561
178 06/12/2561 ต้อนรับ ผอ.รัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล
179 06/12/2561 ประชุมสำนักงบประมาณ
180 06/12/2561 กิจกรรมจิตอาสา