f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
121 12/04/2562 ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดอุบลราชธานี
122 11/04/2562 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ แยกดงอู่ผึ้ง
123 11/04/2562 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร
124 10/04/2562 ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
125 09/04/2562 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ เทศกาลสงกรานต์ 2562 จ.อุบลราชธานี
126 09/04/2562 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
127 07/04/2562 ทำบุญตักบาตร
128 07/04/2562 ร่วมงานรัฐพิธี
129 04/04/2562 พิธีเปิดถนนใต้สะพานข้ามแม่น้ำมูล
130 04/04/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
131 02/04/2562 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
132 29/03/2562 ร่วมพิธีมอบเสื้อ “Bike อุ่นไอรัก”
133 28/03/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
134 27/03/2562 ชี้แจงการรุกล้ำเขตทาง
135 27/03/2562 ปรับปรุงอาคารสำนักงานหมวด