f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.33+500 - กม.35+000 และ กม.39+000 - กม.40+000 16/01/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.38+200 - กม.40+625 16/01/2563 12,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม - อุบลราชธานี - วารินชำราบ ระหว่าง กม.418+300 - กม.420+000 16/01/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 27/11/2562 347,799.99 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อไดสตาร์ท จำนวน ๑ ลูก 27/11/2562 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 26/11/2562 41,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ 26/11/2562 238,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 26/11/2562 102,020.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดป้ายและอุปกรณ์งานอำนวยความปลอดภัย จำนวน ๕๐ ขวด 26/11/2562 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อทินเนอร์ (มอก.๒๕๑๕-๒๕๕๕) จำนวน ๑๐ ปิ๊บ 26/11/2562 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 26/11/2562 21,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 26/11/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ 26/11/2562 49,436.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 26/11/2562 269,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อยางเรเดียล ๒๑๕/๗๐R๑๖ จำนวน ๔ เส้น 25/11/2562 16,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 425 รายการ