f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๑,๑๐๐ ลิตร 02/04/2564 29,733.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 02/04/2564 243,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 02/04/2564 18,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูงกิ่งคู่ ๙.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ที่ กม.๗๙+๖๐๐ บริเวณเกาะกลางถนน ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/04/2564 77,607.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๒๑๐ อัน 26/03/2564 294,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อทราย จำนวน ๒๐ ลบ.ม. 26/03/2564 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๒๑๐ อัน 26/03/2564 294,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อทราย จำนวน ๒๐ ลบ.ม. 26/03/2564 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์การแก้ไขจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.๑๗+๖๓๒-กม.๑๗+๙๒๕ จำนวน ๕ รายการ 22/03/2564 414,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๑๐๐ อัน 19/03/2564 140,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 19/03/2564 15,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อกระบองไฟฉายจราจร (แบบชาร์ตไฟ) จำนวน ๒๐ อัน 19/03/2564 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๑๐๐ อัน 19/03/2564 140,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อสีฝุ่นผงสีเขียวผสมปูนซีเมนต์ ขนาด ๑ กล. (มอก.๕๘-๒๕๖๐) จำนวน ๒๐๐ ถุง 19/03/2564 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 19/03/2564 252,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 893 รายการ