f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ขนาดจุ 6 กก. จำนวน 100 ถุง 02/06/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 02/06/2563 41,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างป้าย Tower Sign หมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/06/2563 499,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวงหลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๗๙+๓๓๒ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/06/2563 150,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการผลิตป้ายและติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่และป้ายจราจร หมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/06/2563 498,413.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการยก ย้าย ปรับปรุงอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/06/2563 497,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 01/06/2563 10,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.๔๑+๔๐๐-กม.๑๐๕+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๑๘,๙๔๘.๐๐ ตร.ม. 01/06/2563 143,526.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.๐+๕๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/06/2563 395,615.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.๐+๕๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/06/2563 395,615.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 25/05/2563 47,776.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านพร้อมกรุบังม่าน จำนวน ๒ รายการ 25/05/2563 46,095.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด และหลักนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๙+๑๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๓ ต้น 25/05/2563 29,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนพร้อมเสา ขนาด ๓ นิ้วx๓ นิ้ว ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ที่ กม.๒๑+๒๑๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 25/05/2563 9,809.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 25/05/2563 63,472.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 577 รายการ