f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 25/12/2562 98,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 15 เครื่อง 10/01/2563 7,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๕.๕๐x๓.๕๐ เมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/12/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 13/12/2562 297,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อแบริเออร์ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม. พร้อมติดสติ๊กเกอร์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ (มอก.๘๑๖-๒๕๕๖) จำนวน ๖๐ อัน 12/12/2562 198,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ 12/12/2562 32,696.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายเตือนลดความเร็ว พร้อมเสา ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.๗+๐๑๐ จำนวน ๑ ชุด 09/12/2562 9,109.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อสปอร์ตไลท์ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ โคม 09/12/2562 15,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 09/12/2562 73,816.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 03/12/2562 15,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ รายการ 03/12/2562 11,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 04/12/2562 267,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.11+000 - กม.11+375 10/01/2563 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม ระหว่าง กม.100+250 - กม.100+875 10/01/2563 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อฟื้นฟูคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.74+000 - กม.75+250 และ กม.79+000 - กม.81+000 16/01/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 425 รายการ