f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 1 ระหว่าง กม. 6+712 - กม.8+870 10/04/2567 22,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 1 ระหว่าง กม. 6+712 - กม.8+870 10/04/2567 22,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ลักษณะงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอน นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม กม.9+550 - กม.12+210 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ลักษณะงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอน นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม กม.9+550 - กม.12+210 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2172 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจิก-อ่างศิลาระหว่าง กม.0+000-กม.22+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,688.00 เมตร 05/04/2567 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน 1 ระหว่าง กม.364+498-กม.375+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,692.00 เมตร 05/04/2567 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน 2 ระหว่าง กม.375+500-กม.396+794 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3,796.00 เมตร 05/04/2567 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 05/04/2567 1,450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 05/04/2567 1,450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ 05/04/2567 14,752.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 02/04/2567 10,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน 2 ระหว่าง กม.375+500-กม.396+794 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28/03/2567 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2172 ตอน ดอนจิก-อ่างศิลา ระหว่าง กม.0+000 กม.22+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,688 28/03/2567 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน 1 ระหว่าง กม.364+498-กม.375+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28/03/2567 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 29/03/2567 272,529.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,657 รายการ